Arıtma Tesisleri

Baysaş İnşaat, yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak, barajlar, sulama projeleri, kanalzasyon sistemler, içme suyu hatları, isale hatları, arıtma tesisleri gibi her türlü altyapı projeler, su depolama tesisleri, endüstryel atık su arıtma tesisleri ile katı atık düzenli depolama tesislerini çağın gereklerine uygun olarak her türlü talebi karşılayacak modern çözümler üretmektedir